REFERATER

Bestyrelsesmøde

26. november 2019.

      Fremmødte: Søren, Morten, Christian, Lars og Holger.

 

Vi drøftede følgende emner:

 

  • Nye medlemmer.

Vi vil gerne gøre os mere synlige for jagttegns-aspiranter og nyjægere på skydebanen.

Der er også givet tilsagn om at udlevere materiale til jagttegns-aspiranter der bliver undervist på Skovskolen i Nødebo.

Dette kan gøres i form af en folder. Den skal dog først udformes!

 

  • Aktivitetsplan for sæsonen 2020 – 21

Det vil vi arbejde med efter foreningens generalforsamling i marts 2020.

 

  • Jægerråd Helsingør

Vi har mulighed for at have 2 repressentanter i JH.

Vi har derfor besluttet at udpege Lars som den ekstra repressentant.

Vi har fastsat årsmødet til at foregå tirsdag den 4. februar, - så kan alle formalia overholdes.

 

  • Deltagerbetaling for rævejagter.

Efter lidt snak om emnet, har vi besluttet at lade jagterne i januar være gratis.

Dog skal der betales for den varme mad efter sidste jagt, den 26. januar.

Prisen er sat til 50,-

Morten laver elg-gryde med kartoffelmos.

December-jagten er annonceret i Jæger og på hjemmesiden med betaling 50,- så det kan ikke ændres.

 

  • Generalforsamlingen 2020.

Selvom ”vi plejer at afholde generalforsamlingen en fredag”, har vi besluttet at afholde den en onsdag, - nemlig den 4. marts 2020.

Vi begynder generalforsamlingen kl. 18,00 (som vi plejer!).

Når den er afsluttet, giver foreningen lidt godt til ganen (som vi plejer!)

REFERATER

Bestyrelsesmøde 26. november 2019.

      Fremmødte: Søren, Morten, Christian, Lars og Holger.

 

Vi drøftede følgende emner:

 

  • Nye medlemmer.

Vi vil gerne gøre os mere synlige for jagttegns-aspiranter og nyjægere på skydebanen.

Der er også givet tilsagn om at udlevere materiale til jagttegns-aspiranter der bliver undervist på Skovskolen i Nødebo.

Dette kan gøres i form af en folder. Den skal dog først udformes!

 

  • Aktivitetsplan for sæsonen 2020 – 21

Det vil vi arbejde med efter foreningens generalforsamling i marts 2020.

 

  • Jægerråd Helsingør

Vi har mulighed for at have 2 repressentanter i JH.

Vi har derfor besluttet at udpege Lars som den ekstra repressentant.

Vi har fastsat årsmødet til at foregå tirsdag den 4. februar, - så kan alle formalia overholdes.

 

  • Deltagerbetaling for rævejagter.

Efter lidt snak om emnet, har vi besluttet at lade jagterne i januar være gratis.

Dog skal der betales for den varme mad efter sidste jagt, den 26. januar.

Prisen er sat til 50,-

Morten laver elg-gryde med kartoffelmos.

December-jagten er annonceret i Jæger og på hjemmesiden med betaling 50,- så det kan ikke ændres.

 

  • Generalforsamlingen 2020.

Selvom der er en ”vi plejer at afholde generalforsamlingen en fredag”, har vi besluttet at afholde den en onsdag, nemlig den 4. marts 2020.

Vi begynder generalforsamlingen kl. 18,00 (som vi plejer!).

Når den er afsluttet, giver foreningen lidt godt til ganen (som vi plejer!)